stjerne~~POS=TRUNC Inaktivstjerne~~POS=TRUNC Inaktivstjerne~~POS=TRUNC Inaktivstjerne~~POS=TRUNC Inaktivstjerne~~POS=TRUNC Inaktiv

Denne artikkelen opprinnelig dukket opp i https://www.idealista.com/news/fiscalidad/2021/10/20/792881-consejos-para-no-pagar-de-mas-al-vender-una-vivienda

Tips for ikke å betale for mye ved salg av bolig

 

Artikkel skrevet av  Jaime Navarro Serrate, ekspert på eiendomsbeskatning

For noen uker siden gjennomgikk vi kjøpers skatt og i dag fokuserer vi på selgerens. Felleslesingen viser at administrasjonene er interessert i at markedet flytter seg, siden de belaster alle: Statlig, Autonom og Lokal. Selger må påta seg to skatter: personskatt og kommunal gevinst.

Selgeren betaler personlig inntektsskatt på besparelsesgrunnlaget hvis han oppnår en gevinst i henhold til tabellen nedenfor:

Total inntekt fra sparing Skattesats
Opptil € 6,000 19%
Fra € 6,000 til € 50,000 21%
Fra € 50,000 til € 200,000 23%
Fra € 200,000 26%

Hvordan kan vi senke skattekostnaden? Vi skal presentere noen muligheter, og husk at det er viktig å sjekke med en rådgiver om oppfyllelsen av alle kravene

  • Gevinsten eller tapet beregnes ved å trekke anskaffelsesverdien fra overføringsverdien. Vi kan redusere denne fordelen hvis vi legger til iboende utgifter til anskaffelsesverdien og trekke dem fra overføringsverdien. La oss se noen eksempler på utgifter: skatt som ble betalt for oppkjøpet (ITP eller moms, suksesser og donasjoner), kommisjonen til eiendommen, byrå, advokat, eksperter, notar og eiendomsregister, energieffektivitetsbevis. Vi kan også vurdere utgiftene knyttet til boliglånet, inkludert takst av eiendom eller heving, men aldri renter. Hvis leiligheten vi selger har vært til leie, må vi trekke fra amortisering, derfor øker fortjenesten. Hvorvidt vi har trukket fra den amortiseringen. Du må også ta hensyn til investeringer eller forbedringer som er laget i eiendommen.
  • La oss ta hensyn til trener Maturana som sa at å tape er å vinne litt. Så, siden vi har hatt tap, la oss velg tidene godt for i det minste å dra nytte av dem økonomisk. Gevinster og tap beskattes akkumulert, slik at vi kan redusere grunnlaget dersom vi har generert tap, for eksempel ved salg av aksjer eller investeringsfond. I selve øvelsen eller i de fire foregående. Vi kan også motvirke, om noen, negativ avkastning på løsøre med 25% av inntjeningen.
  • Fortjenesten er fritatt dersom salgets beløp er reinvestert ved kjøp av ny vanlig bolig innen en periode på to årDersom reinvesteringen er delvis, er fritaket proporsjonal med reinvesteringen som er foretatt. La oss huske her at vanlig bosted vil være en som har vært en vanlig og effektiv bolig i 3 år, bortsett fra årsaker som nødvendigvis rettferdiggjør en endring (og vær forsiktig med at statskassen har en svært restriktiv oppfatning i dette). Hvis oppkjøpet er finansiert med et lån, vurderte statskassen å gjeninvestere bare det som faktisk var betalt i de to årene etter salget av boligen. Høyesterett har imidlertid kvalifisert kriteriene, og fastslått at reinvesteringen er pengene fra lånet som ble brukt på kjøp av den nye boligen. Derfor vil hele anskaffelsesverdien av den nye boligen bli tatt i betraktning uavhengig av om beløpet er tilfredsstilt eller finansiert.
  • Den amerikanske legen, poeten og høyesterettsdommeren, Oliver Wendell Holmes, sa at: "De unge kan reglene, men de gamle unntakene", og det er to som må være kjent.

Inntekten for den vanlige boligen er unntatt for personer over 65 år og mennesker i en situasjon med alvorlig avhengighet eller stor avhengighet . Unntaket gjelder også for overføring av bare eiendomsretten til den vanlige boligen fra eieren, med forbehold om livsbruksretten.

Er man nær den alderen kan man finne formler for å overføre eiendommen etter 65-årsdagen, fordi det ikke lønner seg å ha bursdag samme år som overdragelsen, man må selge fra fødselsdagen.

Og pass på at fordelene til de over 65 år ennå ikke er over. Dersom det som selges er fjellhuset, ikke den vanlige boligen, vil det også være unntatt for skattytere over 65 år dersom de reinvesterer det oppnådde beløpet i livrenter, underlagt visse krav .

  • Reduksjonskoeffisienter. Det gis også rabatt på skatteregningen dersom huset ble kjøpt før OL i Barcelona. Det er komplekst til detaljer, men jo flere år før 1992 kjøpet var, jo mindre vil bli betalt for fortjenesten. Det er en gammel norm og den er allerede veldig begrenset, men den kan fortsatt gi deg litt glede.
  • En annen glede vil bli tatt av de som kjøpte eiendommen deres mellom 12. mai og 31. desember 2012 , fordi 50 % av overskuddet deres vil være unntatt. For å forstå opprinnelsen til dette merkelige tiltaket må vi tilbake til 2012. Det året spilte landslaget veldig bra, men nasjonaløkonomien gikk veldig dårlig, spesielt eiendomssektoren. Og det tiltaket ble tatt for å oppmuntre kjøpere som tenkte på det, men tok skatteeffekten til de påfølgende årene (når de selger).

Det er andre unntak knyttet til dato i betaling eller donasjon til visse enheter.

De kommunal gevinst kalles i daglig tale Skatt på verdistigning på bygrunn, som må betales av kjøper ved tyngende overdragelser.

Denne skatten har gitt mye å snakke om disse årene, kort sagt for de følgende. Det var et vakkert land hvis land stadig økte i verdi. Lovgiveren, med den hensikt å gjøre ting enklere, etablerte en formel for å beregne denne verdiøkningen: multipliser matrikkelverdien med noen få prosenter basert på tiden den har vært eid. Problemet er at denne formelen ikke tar for seg hva som skjer hvis eiendommene ikke økte i verdi eller til og med falt.

Men alt som går opp går ned og landet, selv om det ikke sluttet å være vakkert, så hvordan eiendommene begynte å synke i verdi. Formelen fortsatte imidlertid å multiplisere matrikkelverdien med en prosentandel, og skattebetalere fortsatte å betale for kapitalgevinsten, selv om de faktisk hadde opplevd tap.

Som i fabelen om den døve frosken, som ikke hørte på de andre froskene som fortalte dem at det han prøvde å gjøre var umulig og det var derfor han lyktes, husket noen modige påtalemyndigheter at Grunnloven sier at man skal bidra iht. din evne økonomisk. Og de begynte å stille spørsmål ved om det var fornuftig å betale skatt for å være fattigere.

De første kampene ble tapt, men den siste kampen ble vunnet: konstitusjonelle domstol bestemte at artiklene som etablerte denne formelen var grunnlovsstridige i den grad de utsettes for skattesituasjoner der det ikke eksisterer verdiøkninger. Han oppfordret også lovgiveren til å endre loven.

Lovgiver har ikke funnet tid siden 2017 til å etablere en annen formel. Så situasjonen akkurat nå er at skattyter må bevise overfor kommunene at grunnen ikke har fått verdi. Hvordan? Det kommer vel an på. Noen tilbyr muligheten til å la være å betale dersom skjøtene er fremlagt som bevis, andre ber om takst, og hos andre må du betale og deretter gå til retten.

Til slutt, husk det, for IBI formål , er det tilrådelig for selger å forsøke å videreføre det forholdsmessige beløpet av året hvor eiendommen ikke lenger er hans.

Bruker Rating: 5 / 5

stjerne~~POS=TRUNC Aktivstjerne~~POS=TRUNC Aktivstjerne~~POS=TRUNC Aktivstjerne~~POS=TRUNC Aktivstjerne~~POS=TRUNC Aktiv

rom FOTOALBUM 1

romFOTOALBUM 2

FUTBOLPOSTER

 

Bruker Rating: 5 / 5

stjerne~~POS=TRUNC Aktivstjerne~~POS=TRUNC Aktivstjerne~~POS=TRUNC Aktivstjerne~~POS=TRUNC Aktivstjerne~~POS=TRUNC Aktiv

Boligsalget skyter i været i provinsen til 58% og nærmer seg nivåer før pandemien

Slutten på restriksjonene favoriserer 2,719 oppkjøp i juni - Den større etterspørselen på Costa Blanca bidrar til at Fellesskapet leder antall operasjoner per innbygger i Spania

Benidorm, turisthovedstaden på Costa Blanca, hvor eiendomsaktiviteten er på bedring. | DAVID REVENGA

Benidorm, turisthovedstaden på Costa Blanca, hvor eiendomsaktiviteten er på bedring. | DAVID REVENGA

De eiendomsvirksomhet i provinsen Alicante is reaktiverer parallelt med slutten på mobilitetsrestriksjoner. Og det er at boligsalget steg 58% i juni til 2,719, noe som har gjort at vi kan komme nærmere tallene som ble håndtert før pandemien. Det største antallet operasjoner er knyttet til andre hjem. Faktisk øker etterspørselen på Costa Blanca har vært avgjørende for Valencia i å lede salget per innbygger i Spania.

Provinsen Alicante registrerte 3,150 salg av boliger i juni 2019, før pandemien. De 2,719 formaliserte representerer nå 13% mindre.

dekorasjon

Nasjonalt institutt for statistikk (INE ) publiserte i går dataene som tilsvarer salg av boliger i juni. Når det gjelder provinsen Alicante, 2,719 transaksjoner ble utført, som er 58% mer enn året før, på en svært vanskelig tid på grunn av helsekrisen. Selv om de prepandemiske nivåene ennå ikke er nådd, er sannheten at de allerede begynner å nærme seg, med tanke på at det i juni 2019 ble gjort 3,105 XNUMX salg.

Mye av eiendomsaktiviteten er knyttet til andre boliger på Costa Blanca. Faktisk bidrar denne returen i dette turistområdet i Alicante avgjørende til Valencias samfunn som leder salget av hjem innbygger i Spania , etter en økning på 86%. INE -statistikken spesifiserer at lokalsamfunnene med det høyeste antallet overføringer per 100,000 163 innbyggere er Valencia med 150, Madrid med 148 og Andalusia med XNUMX.

Valenciasamfunnet leder antallet salg per 100,000 163 innbyggere med 150, etterfulgt av Madrid med 148 og Andalusia med totalt XNUMX

dekorasjon

Eiendomsmeglere har funnet ut at fristen for å avslutte virksomheten blir forkortet, noe som er en av indikatorene som gjenspeiler markedets tilstand. Cristina Recasens , direktør i Recasens Real Estate, forklarer at “kjøpere bestemmer seg mye raskere. Det er en endring i mentalitet. Før kunne en leilighet være til salgs i seks måneder, men nå er driften stengt mye tidligere.

En av nøklene til det øyeblikket eiendomsmarkedet lever er retur av utenlandske kjøpere , som ikke kunne komme inn i fellesskapet før opphevingen av omkretsstengningen i mai. Transaksjoner, som nevnt, har skutt i været på Costa Blanca og Valencia -provinsen etter 30% kollaps av dette segmentet av markedet som ble registrert i fjor. Eiendomsselskaper forsikrer at internasjonal markedsoperasjon vil overstige den før pandemien i 2019 på slutten av året. Belgiere, franskmenn og nederlendere dominerer internasjonale kjøp. Det utenlandske markedet er avgjørende for eiendomsmarkedet i Valencia.

Fra Provincial Association of Real Estate Promoters i provinsen Alicante (Provia), dens sekretær, Jesualdo Ros , understreker at interessen for å kjøpe hus under pandemien i realiteten ikke har gått vesentlig ned. "Det som skjer er at kjøpere på grunn av mobilitetsbegrensninger ikke kunne flytte, og det har tatt lengre tid å formalisere kontraktene."

Dataene som National Institute of Statistics publiserte i går, avslører at salgsøkningen på hele året var 73.5% i hele Spania for å legge til 48,201 operasjoner. Med månedsvis forskudd i juni hadde boligsalget fire måneder på rad med positive rater etter økninger på henholdsvis 32.4% og 65.9% registrert i mars og april og 107.6% i mai. I absolutte verdier var Andalusia regionen som gjennomførte flest boligtransaksjoner i juni med 9,945 7,998 kjøp, etterfulgt av Madrid (7,151 6,537), Catalonia (XNUMX XNUMX) og Valencia (XNUMX XNUMX).

Prisfallet kommer også transaksjoner til gode

En annen faktor som har påvirket akselerasjonen i markedet er fallet i boligprisen. Takstmennene har bekreftet det generelle prisfallet på leiligheter i de tre provinsene i Valencia. En rapport fra takst- og takseringsselskapet Euroval spesifiserer at prisen på boliger kommer til å falle i år med 1.5% i Valencia, 0.3% i Alicante og 4.5% i Castellón.

Imidlertid fra Provincial Association of Real Estate Developers i provinsen Alicante ( Provia ), understreker de at nedgangen i realiteten skjer i brukte hus, siden byggekostnadene blir dyrere.

 

https://www.informacion.es/economia/2021/08/06/venta-viviendas-dispara-provincia-58-56000361.html

 

stjerne~~POS=TRUNC Inaktivstjerne~~POS=TRUNC Inaktivstjerne~~POS=TRUNC Inaktivstjerne~~POS=TRUNC Inaktivstjerne~~POS=TRUNC Inaktiv

Denne uken går bra så langt, med 4 nye RESERVERTE klistremerker oppe! Hvis du tenker på å selge den spanske eiendommen din, snakk med oss ​​først! Vi har nettopp skrevet en ny selgerguide, som forklarer hvert trinn i prosessen for deg. Du kan lese den på https://villasfox.com/.../important-information-when-selling

reserverte eiendommer av villaer fox

Bruker Rating: 5 / 5

stjerne~~POS=TRUNC Aktivstjerne~~POS=TRUNC Aktivstjerne~~POS=TRUNC Aktivstjerne~~POS=TRUNC Aktivstjerne~~POS=TRUNC Aktiv

Gode ​​nyheter - vi har hørt fra to forskjellige (og pålitelige) kilder i dag at den spanske regjeringen opphever kravet om at ikke-EU-borgere skal få autorisasjon fra Forsvarsdepartementet når de kjøper eiendommer i bestemte militære soner hvis landet er urbane (men ikke hvis landet er rustikt). Denne loven forårsaker for øyeblikket mange forsinkelser (og utgifter) for britiske kjøpere (så vel som alle andre borgere som ikke er EU-borgere) - og til og med for folk som venter på å arve eiendommer som de allerede deler! Så vi er glade for å høre denne nyheten, som vi håper å kunne bekrefte etter hvert. Vi venter også på å høre bekreftelse fra tingboken i dette området om at de vil frafalle dette kravet umiddelbart eller ikke.

Ingen bildebeskrivelse tilgjengelig.

Kundevurderinger

Tusen takk for all hjelp og råd og veldig hurtige svar du ga oss under kjøpet av vårt nye hjem. Du hjalp ting til å bevege seg jevnt og holde oss i løkka til enhver tid, i en ekstremt kort tidsskala. Vi vil ikke nøle med å anbefale ditt selskap når du kjøper eller selger i Spania på grunn av din kunnskap og profesjonalitet. Beste ønsker til dere begge for fremtiden. Sue og Derek Marks, veldig glade kjøpere.


Sue og Derek Marks
Onsdag 20 juni 2018