Denne siden lar deg visualisere hvor mange timer med sol og skygge en eiendom vil motta, på alle dager i året! Du kan zoome inn og ut av kartet for å se hvilken som helst del av verden, og bruke rullefeltene og knappene for å velge klokkeslett og dag i året!